מגדל תרמילאים

ביטוח נסיעות לחו"ל - מגדל מסע עולמי לתרמילאים

מעניק כיסוי למגוון רחב של הוצאות רפואיות ונזקים למטען האישי ליוצאים לחו"ל לטיול ארוך, התכנית כוללת בנוסף כיסוי לספורט חורף, ספורט אתגרי ואיתור וחילוץ ללא תשלום נוסף.

ביטוח נסיעות לחו"ל מגדל מסע עולמי לתרמילאים כולל מגוון רחב של כיסויים לנוסעים לחו"ל לטיול ארוך, מעל 30 יום. לדוגמה, הוצאות רפואיות עד 2,200,000$, החזר הוצאות בגין קיצור או ביטול נסיעה, פיצוי בגין מוות או נכות מלאה מתאונה, חבות כלפי צד ג', ביטוח כבודה ועוד. בנוסף קיימים כיסויים לספורט חורף, ספורט אתגרי ואיתור וחילוץ, כולל העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה, ללא תשלום נוסף.

יתרונות עיקריים:

  •  כיסוי לאיתור וחילוץ ללא תשלום נוסף
  •  כיסוי לספורט חורף (סקי) וספורט אתגרי ללא תשלום נוסף
  •  כיסוי לנפגעי סמים ללא תשלום נוסף
  •  הרחבות לביטוח מחשב נייד, טאבלט, טלפון נייד ומערכת ניווט GPS. 
  •  לרכישה מגיל 0 ועד גיל 59

 

לפירוט כל התנאי הפוליסה והכיסויים הכספיים:

לחץ כאן

עיצוב ובניה -הסדנא