הסדר חנייה ללקוחות מסלול ממש ליד החנות!

הסדר חנייה ללקוחות מסלול ממש ליד החנות!

הסדר חנייה ללקוחות מסלול ממש ליד החנות!

ללקוחות הקונים מעל 100 ש"ח - כרטיס חנייה לשעה ראשונה חינם !
הכרטיס ניתן ללקוחות החונים ב"חניון הכיכר" הממוקם ברחוב לוריא 8.